dinsdag, 10. februari 2009 - 16:55

De Wolden gaat ondergronds

Ruinerwold

In 2006 heeft de gemeenteraad van de gemeente De Wolden een Kwaliteitsvisie vastgesteld voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Deze visie is uitgewerkt naar een gewenst onderhoudsniveau voor groen, meubilair, verharding, kunstwerken en verzorging in de openbare ruimte.

In dit kader is besloten om de bovengrondse inzamelcontainers voor glas en textiel in de centra van Koekange, Ruinerwold, Ruinen, Zuidwolde en de Wijk te vervangen door ondergrondse containers.

Op maandag 9 februari is gestart met het uitgraven van de grond op de locatie naast C1000 Ruinerwold voor de ondergrondse containers. Op woensdag 11 februari om 13.30 uur worden de containers in Ruinerwold met een feestelijk tintje in gebruik genomen. Enkele kinderen uit het dorp zullen het eerste gebruikte glaswerk in de voor hen goed toegankelijke containers deponeren. Dit onder toezicht oog van onder anderen wethouder Liesbeth Koster.

Later dit jaar volgt de locatie in Koekange aan de Meidoorn en de locatie in Ruinen achter C1000. De bovengrondse glascontainer bij de Golf in Koekange blijf voorlopig staan. De locaties in de Wijk en Zuidwolde gaan ondergronds gelijktijdig met de daar geplande dorpsreconstructies.
Provincie:
Tag(s):