dinsdag, 22. september 2009 - 21:14

De Wolden genomineerd voor ‘Het Landschap Ben Je Zelf'

Zuidwolde

Gemeente De Wolden is genomineerd voor de prijsvraag ‘Het Landschap Ben Je Zelf’.

Landschapsbeheer Nederland reikt de prijs uit aan de gemeente die op de beste manier zijn bewoners bij het landschap weet te betrekken. De Wolden is door Landschapsbeheer Drenthe genomineerd voor de al uitgevoerde landschapsprojecten Hees, Oldenhave en Echten. Maar ook voor de nog in ontwikkeling zijnde projecten Ansen, Engeland-Leeuwte en Armweide.

In samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe en bewoners zijn er zes omgevingsprojecten opgestart. Deze projecten hebben een meerledig doel: versterking van het landschap en de cultuurhistorische waarde ervan, en het aantrekkelijk maken voor recreatie en toerisme. In werkgroepen praten de bewoners met de gemeente over welke aspecten van het landschap opgeknapt gaan worden. Het plaatsen en aanleggen van hekken, paddenpoelen, herstel van landschapswallen en het aanplanten van heggen zijn voorbeelden hiervan. Landschapsbeheer Drenthe heeft de gemeente De Wolden genomineerd voor de hoge burgerparticipatie bij dit soort projecten.

Liesbeth Koster, wethouder: “De omgevingsprojecten doen we samen met Landschapsbeheer Drenthe en de inwoners van de gebieden. We gedragen ons als goede buren, we denken mee, maar beslissen niet over elkaars grond. De inwoners zijn blij met onze gebiedsgerichte aanpak en participeren enthousiast in de projecten. Hierbij is goed ‘noaberschap’ het uitgangspunt: respect voor ieder zijn wensen en eigendommen en als buren elkaar helpen. Dit komt ten goede aan de cultuurhistorische waarde van het landschap en het versterkt het gemeenschapsgevoel.”

Alle gemeenten in Nederland konden meedingen naar deze prijs, per provincie is één gemeente genomineerd. Uit de twaalf genomineerde gemeenten wordt op woensdag 14 oktober een prijswinnaar gekozen tijdens het symposium ‘Het Landschap Ben Je Zelf’. De prijs bestaat uit 10.000 euro te besteden aan een lokaal landschapsinitiatief en een ballonvaart over het buitengebied van de winnende gemeente.
Provincie:
Tag(s):