woensdag, 1. april 2009 - 20:44

De Wolden krijgt nieuwe tankautospuit

De Wolden

Gemeente De Wolden, onderdeel van Brandweer ZuidWest Drenthe heeft een primeur. De eerste van dertien tankautospuiten die in samenwerking op Drents niveau zijn besteld, is begin maart uitgeleverd op de post de Wijk-Koekange. De formele overhandiging van de zogeheten TAS aan de brandweervrijwilligers vindt plaats op vrijdag 3 april aanstaande door burgemeester Peter Snijders. Dit in het bijzijn van onder meer de regionale commandant de heer Fred Heerink en een vertegenwoordiger van de leverancier.

Burgemeester Peter Snijders: ‘Het is bijna tien jaar geleden dat De Wolden nieuw materieel van deze orde van grootte heeft aangeschaft. Het is dan ook een prachtige aanwinst voor het korps De Wolden en met name voor de post de Wijk-Koekange. De vrijwilligers mogen met recht trots zijn op hun materieel. De tankautospuit wordt ingezet voor hulpverlening en brandbestrijding in De Wolden, maar ook binnen Brandweer ZuidWest Drenthe en regionaal als dat nodig is.’

Uit een inventarisatie in 2006 bleek dat tot 2012 dertien tankautospuiten vervangen moeten worden in de provincie Drenthe. Medio 2007 is de brandweer De Wolden in een regionaal proces gestapt om te komen tot een mantelovereenkomst voor de aanschaf van een nieuwe tankautospuit. Een mantelovereenkomst is een contract tussen de brandweercommandanten van Drenthe met één leverancier voor de levering van tankautospuiten in Drenthe. Dit over een bepaalde periode tegen bepaalde condities, zonder afnameverplichting. De overeenkomst heeft een looptijd van vier jaar (2008-2011).
Provincie:
Tag(s):