zondag, 3. mei 2009 - 22:41

De Wolden stabiel en financieel gezond

Zuidwolde

Het college van De Wolden presenteert een jaarrekening die met een positief resultaat sluit van € 565.000. Bij dit eindresultaat kan het bedrag van drie miljoen euro opgeteld worden dat de gemeenteraad halverwege 2008 al bestemd heeft voor diverse projecten.

Dit rekeningresultaat laat zien dat de gemeente haar huishoudboekje goed op orde heeft. De hieruit structureel positieve gevolgen voor de begroting 2009 en volgende jaren bedragen op jaarbasis € 21.000. Daarnaast heeft het accountantsbureau PriceWaterhouseCoopers drie keer op rij een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven over de getrouwheid en rechtmatigheid van een jaarrekening. Dit onder de noemer van voldoende tot goed.

Naast dit positieve resultaat zijn er voldoende beschikbare financiële middelen om grote projecten volgens planning uit te voeren, zoals de brede scholen in Ruinerwold en de Wijk, en de aansluiting van Zuidwolde op de N48. Uit de jaarrekening komt verder naar voren dat onder meer de exploitatie van bouwgrond goed loopt

Wethouder Ank van der Ziel: ’ De jaarrekening geeft een goede financiële situatie van de gemeente De Wolden weer. We zien de toekomst ondanks de kredietcrisis dan ook met vertrouwen tegemoet. Een gezond financieel beleid waarbij de lastenverhoging voor inwoners beperkt blijft en alle voorzieningen volledig in stand blijven.’
Provincie:
Tag(s):