maandag, 26. oktober 2009 - 10:01

De Wolden wil dienstverlening aan bedrijven verbeteren

Zuidwolde

De gemeente De Wolden neemt als een van de eerste gemeenten in Nederland deel aan een landelijk project dat gericht is op de verbetering van de dienstverlening aan bedrijven. Dit project wordt in samenwerking met het ondernemersplatform De Wolden en bureau Lexnova uitgevoerd.

Het onderzoek wordt gedaan op basis van het zogeheten ‘Normenkader voor Bedrijven’. Het Normenkader is een praktisch instrument om de dienstverlening aan bedrijven merkbaar te verbeteren. Het verbeteren van de dienstverlening aan onder anderen bedrijven past binnen de ambities van De Wolden.

Bedrijven hebben vaak te maken met complexe regelgeving van de overheid. Een verbetering van de dienstverlening aan bedrijven houdt in dat gemeenten alleen regelen wat echt noodzakelijk is en toezichtlasten verminderen, waarbij de activiteiten van de ondernemer centraal staan. De dienstverlening is klantgericht, deskundig, tijdig en transparant.
De gemeente De Wolden wil een dienstverlenende organisatie zijn die haar klanten zo goed mogelijk bedient. Het meedoen aan het landelijk onderzoek sluit dan ook nauw bij deze ambities. In de toekomstvisie ‘Actief en betrokken’ geeft de gemeente aan voorwaarden te scheppen voor verdere ontwikkeling van overwegend kleinschalige bedrijvigheid, mogelijkheden voor startende ondernemers, en innovatie in landbouw en natuurbeheer. Initiatieven op het gebied van economie, toerisme en recreatie benadert de gemeente vanuit het principe ‘ja, mits’ in plaats van ‘nee, tenzij’.

In het onderzoek gaat het om bedrijven die onlangs met de gemeente contact hebben gehad. Van de vijftig benaderde bedrijven heeft ruim 80% meegedaan. Met de resultaten van dit onderzoek krijgt de gemeente inzichtelijk in hoeverre zij haar dienstverlening aan bedrijven in De Wolden kan verbeteren.
Provincie:
Tag(s):