vrijdag, 17. juli 2009 - 14:57

De Zeven Provinciën terug in Nederland

Den Helder

Het fregat Hr. Ms. De Zeven Provinciën is vrijdag aangekomen in de haven van Den Helder. Het luchtverdedigings- en commandofregat van de Koninklijke Marine nam de afgelopen maanden deel aan de NAVO-operatie Allied Protector.

De Commandant der Strijdkrachten generaal Peter van Uhm verwelkomde de bemanning van het marineschip. Op de rede reikte hij samen met de Commandant Zeestrijdkrachten, luitenant-generaal Rob Zuiderwijk, en de voorzitter van de vaste Kamercommissie Defensie, mevrouw Anouchka van Miltenburg, de medaille voor vredesoperaties uit aan de zojuist aangekomen militairen.

De missie voor de kust van Somalië had als doel het beschermen van koopvaardijschepen tegen piraten die in het gebied opereren. Het schip begon op 27 maart aan de missie en 2 dagen later assisteerde het fregat bij de aanhouding van piraten die probeerden een Duits marineschip te kapen.
Provincie:
Tag(s):