dinsdag, 13. januari 2009 - 20:14

Deel vestingwerk Menno van Coehoorn blootgelegd

Bergen op Zoom

Bij het uitgraven van de kuil voor het archiefdepot op het Wilhelminaveld zijn resten van de vestingwerken van Menno van Coehoorn gevonden. Het gaat om een deel van het bastion ‘Hertell’. Dit was een hoekige uitbouw in de vestingwal en stamt uit de eerste helft van de achttiende eeuw. De komende dagen zal deze muur, die zo’n twintig meter lang is, verder vrij worden gegraven zodat hij beter zichtbaar wordt.

Verder is ook het tracé van de stadsgracht gevonden. Deze gracht is in de periode 1484-1488 gegraven rondom het havenkwartier. De gracht blijkt breder te zijn dan eerst werd aangenomen (meer dan 30 meter). De stadsgracht is gedempt voor de bouw van het bastion rond 1700.

Een andere -onverwachte- vondst is een serie kuilen, verspreid over het terrein. Deze kuilen zijn rond 1350 door Bergse pottenbakkers gegraven om klei te verzamelen. De ondergrond van het Wilhelminaveld bestaat grotendeels uit fijne klei, die uitstekend geschikt is om aardewerk van te maken. In sommige kuilen dumpten de pottenbakkers hun mislukte potten. Dit is af te leiden van scherven die zijn gevonden. Aan de Staakberg zijn eerder ook dergelijke kuilen gevonden, maar die waren aanzienlijk jonger (ca 1700). Het is voor het eerst dat zo’n oude plek gevonden wordt waar pottenbakkers hun grondstof haalden.
Provincie:
Tag(s):