dinsdag, 22. september 2009 - 13:46

Defensie rukt uit voor hoogwater

Defensie neemt deze week samen met civiele hulpverleners uit binnen- en buitenland in Noord-Holland deel aan de (inter)nationale rampenbestrijdingsoefening Floodex. De bijdrage hangt samen met één van de kerntaken van de krijgsmacht om bij rampen en calamiteiten steun te verlenen aan politie, brandweer en ziekenhuizen.

In het oefenscenario overstromen door hoogwater delen van Nederland. Bewoners uit deze gebieden moeten worden geëvacueerd en van hulp voorzien. Ook is het de taak van de deelnemende instanties de maatschappelijke en infrastructurele schade te beperken.

Naast de zogenoemde officieren veiligheidsregio die permanent operationeel zijn, zet Defensie voor Floodex een Staf Detachement Nationale Operaties in. Dit detachement van de Koninklijke Landmacht is geïntegreerd in het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum in Driebergen en stuurt de nationale inzet van Defensiecapaciteiten, zoals: Reddings- en transporthelikopters, Luchtverkeersleiding en grondluchtcommunicatie. Ook Geneeskundige hulpposten en ziekenauto’s worden ingezet.

Defensie heeft een belangrijke rol bij de bestrijding van grootschalige crises in Nederland. Inzet van Defensiepersoneel en -materieel gebeurt wel altijd op verzoek en onder gezag van de verantwoordelijke civiele autoriteiten.
Provincie:
Tag(s):