donderdag, 19. februari 2009 - 14:18

Delegatie uit Indonesië bezoekt Urk

Urk

Op vrijdag 20 februari 2009 brengt een delegatie van de ARU Islands* te Indonesië een bezoek aan Urk. De delegatie wil graag inventariseren of Urk kan helpen bij de ontwikkeling van de agricultuur en een bijdrage wil leveren aan de kennisoverdracht met betrekking tot de visserij.

Beide partijen zullen een Letter of Intend ondertekenen waarin de intenties worden uitgesproken om mogelijkheden te verkennen tot samenwerking op ondermeer de volgende terreinen: maritiem en visserij, toerisme en cultuur, technologie, onderwijs en gezondheidszorg. Afhankelijk van de inventarisatie kan de samenwerking uitmonden in een Memorandum of Understanding, een convenant waarin expliciete afspraken worden gemaakt over samenwerking.

De delegatie zal om op vrijdag 20 februari 2009 om 10.00 verwelkomd worden op het gemeentehuis van Urk door burgemeester Jaap Kroon. Daarna zal rond 11.00 uur een bezoek worden gebracht aan de Noordzee Visafslag. Als afsluiting zal een gezamenlijke maaltijd plaatsvinden in één van de Urker horecagelegenheden.

* De Aru-eilanden of de Aroe-eilanden zijn de oostelijke eilandengroep van de Indonesische Molukken. Het gaat om 95 lage eilanden, gelegen in de Arafura Zee, ten zuidwesten van Nieuw-Guinea en ten noorden van Australie
Provincie:
Tag(s):