dinsdag, 16. juni 2009 - 18:35

Delfzijl investeert in identiteit Damsterdiep

Delfzijl

Stichting Landschapsbeheer heeft in opdracht van de provincie een projectplan opgesteld voor het herstel van cultuurhistorisch waardevolle kerken, borgterreinen en monumentale boerenerven in het Damsterdiepgebied.

Het plan is onderdeel van de Identiteitsvisie Damsterdiep. Deze visie zet in op het versterken van de kwaliteit van het landschap, het erfgoed en de cultuurhistorische elementen in dit gebied. Het plan omvat voor Delfzijl het borgterrein in Farmsum,een terrein bij Vliethoven en enkele monumentale boerenerven.

In de borgterreinen wordt 14.070 euro geïnvesteerd. In Farmsum komt een extra banier, dat groter is dan de in 2007 geplaatste stalen banieren. Bij Vliethoven wordt een zitje gerealiseerd met een informatievoorziening over het borgterrein. De provincie en gemeente investeren respectievelijk 4.925 euro en 9.145 euro.
Provincie:
Tag(s):