dinsdag, 3. maart 2009 - 9:09

Delfzijlsters actief in Week van Nederland Schoon

Delfzijl

In de `Week van Nederland Schoon' gaan de raad en het college van de gemeente Delfzijl samen met de inwoners van de gemeente de dorpen en wijken schoonvegen.

De aftrap vindt plaats op woensdag 16 maart: de wethouders prikken samen met verschillende scholen het vuil rondom de scholen. De scholen die meedoen, krijgen na afloop als beloning een boom. De scholieren planten de bomen diezelfde dag nog op een plek naar keuze. Deze beloning sluit aan op Nationale Boomfeestdag die 16 maart ook plaatsvindt.

Raadsleden sluiten op zaterdag 21 maart de week af met de Landelijk Opschoondag. Samen met verenigingen uit dorpen en wijken ruimen zij die dag de omgeving op. De Landelijke Opschoondag valt dit jaar samen met Make A Difference Day (MADD). Dit is de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Verwacht wordt dat dit jaar nog meer vrijwilligers dan voorgaande jaren zich gaan inzetten voor de opruimacties. Deelname aan de Landelijke Opschoondag betekent namelijk automatisch meedoen aan MADD.

De opruimacties en de betrokkenheid van het gemeentebestuur gebeurt op initiatief van de gemeenteraad. Die vindt het belangrijk dat ieder betrokken is bij zijn leefomgeving.
Provincie:
Tag(s):