maandag, 2. maart 2009 - 10:30

Dementie wordt steeds belangrijkere doodsoorzaak

Per jaar overlijden in Nederland ongeveer 135.000 mensen. Ruim de helft overlijdt aan een chronische aandoening. Vooral het aantal mensen dat overlijdt aan de gevolgen van dementie zal nog sterk toenemen, zo blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL en het AMC in BMC Palliative Care.

Het aandeel patiënten dat in een ziekenhuis sterft is iets afgenomen, het aandeel dat sterft in een verpleeghuis is iets toegenomen. 'Dat meer mensen sterven in verpleeghuizen hangt waarschijnlijk samen met de toename van het aantal mensen met dementie', stelt NIVEL-onderzoeker Anneke Francke. 'Binnen de chronische, uiteindelijk terminale aandoeningen vormt dementie de snelste ‘stijger’. 'Het aantal mensen dat overleed aan de gevolgen van dementie steeg van 1996 tot 2006 met 75%. Het aantal mensen dat overleed aan AIDS nam af met 85%.

Voor de toekomst valt een verdere groei van de sterfte door chronische aandoeningen te verwachten. Waardoor steeds meer mensen een beroep zullen gaan doen op palliatieve zorg. Francke: 'Daarbij is het belangrijk oog te hebben voor de snel groeiende groep van mensen met dementie. Mensen met dementie kunnen pijn of andere problemen vaak niet meer verbaal uiten. Dit betekent dat de palliatieve zorg nog meer moet investeren in zorgverleners met kennis over dementie.'
Provincie:
Tag(s):