donderdag, 5. februari 2009 - 18:30

Den Haag start met veiligheidshuis

Den Haag

Den Haag start met een veiligheidshuis om hardnekkige problemen op het gebied van overlast, probleemjeugd, geweld en criminaliteit beter aan te kunnen pakken. In het veiligheidshuis Den Haag werken gemeente, politie, Openbaar Ministerie, reclassering en de zorg- en welzijnsorganisaties onder één dak samen om de veiligheid in de stad verder te verhogen.

De samenwerking moet de informatie-uitwisseling tussen de verschillende disciplines verbeteren. Daarnaast vergroot het veiligheidshuis de slagvaardigheid van de samenwerkende partijen. Vanuit het veiligheidshuis worden heel gerichte, gezamenlijke projecten gestart die de veiligheid in de stad vergroten.

“We gaan in Den Haag direct van start met het meest ambitieuze model van het veiligheidshuis. Dat kan, omdat de betrokken organisaties in onze stad al goed samenwerken. Tot voor kort gebeurde dit van geval tot geval, maar via het veiligheidshuis wordt deze samenwerking structureel. Hierdoor kunnen we effectiever optreden tegen overlast, probleemjeugd, geweld en criminaliteit waardoor de veiligheid in Den Haag verder verbetert�, aldus burgemeester Van Aartsen.

Het veiligheidshuis moet in september van dit jaar zijn deuren openen aan het Johanna Westerdijkplein. Vooruitlopend daarop is al gestart met twee proefprojecten op het gebied van de nazorg aan ex-gevangenen en de aanpak van jeugdoverlast in het centrum van Den Haag en in Scheveningen.
Provincie:
Tag(s):