woensdag, 13. mei 2009 - 19:34

Deregulering leidt tot minder vergunningen voor Weertenaren

Weert

Met het van kracht laten worden van een nieuwe, op onderdelen minder strikte algemene plaatselijke verordening (APV) wil Weert haar steentje bijdragen aan een grotere serviceverlening aan de inwoners. Als de Weerter gemeenteraad met die nieuwe verordening akkoord gaat, zullen voor tal van evenementen en situaties soepeler voorschriften gaan gelden.

Onder het motto ‘Minder regels, meer service’ wil het gemeentebestuur het allemaal een stuk gemakkelijker maken voor de inwoners van Weert. De maatregelen die Weert nu neemt passen in het landelijk streven regelgeving eenvoudiger te maken (deregulering).

Vooruitlopend op een nieuwe algemene plaatselijke verordening is het in Weert sinds het begin van dit jaar mogelijk dat kleine evenementen zonder vergunning kunnen worden georganiseerd. Ze hoeven nog slechts gemeld te worden bij de gemeente. Het gaat daarbij om evenementen als buurtfeesten, barbecues, activiteiten in het kader van kindervakantiewerk, marktconcerten, de Clowntjesdag in de binnenstad, ludieke acties van winkeliers op de binnenstadpromenades e.d.

In de nieuwe APV die de gemeenteraad ter goedkeuring krijgt voorgelegd werkt de deregulering in tal van zaken door. Zo hoeft bijvoorbeeld voor bestaande terrassen niet telkens een vergunning te worden aangevraagd, is voor het houden van collectes geen vergunning meer nodig als de collecte het keurmerk heeft van het Centraal Bureau Fondsenwerving en is de horeca-exploitatievergunning alleen nog nodig voor zaken die na middernacht nog open zijn en voor coffeeshops.

Behalve voor zaken die in de APV zijn geregeld, doet het Weerter gemeentebestuur er ook op andere terreinen veel aan het aantal regels en belastingen voor inwoners en ondernemers te verminderen. Zo is de flitsvergunning ingevoerd (het binnen 3 dagen afgeven van een bouwvergunning), zijn welstandsvrije gebieden aangewezen (daar is bij bouwen geen vergunning meer vereist van de Welstandscommissie), wordt het afgeven van een gehandicaptenparkeerkaart vergemakkelijkt.

Er blijft een vergunning vereist voor evenementen die niet in de openlucht worden gehouden, die plaatsvinden op de rijbaan, die een (verwacht) bezoekersaantal hebben van meer dan 100 personen of die, bijv. door het gebruik van een geluidsinstallatie, veel hinder kunnen veroorzaken.
Provincie:
Tag(s):