dinsdag, 3. maart 2009 - 9:15

'Diabeteszorg kan beter'

Utrecht

In zijn promotieonderzoek vergelijkt Rykel van Bruggen diabeteszorg van huisartsen en van internisten. Hij concludeert dat de kwaliteit van de zorg binnen en buiten het ziekenhuis gelijk is, maar wel voor verbetering vatbaar.

De gemiddelde score is 20 van de maximaal 40 te behalen punten. Verder blijkt `klinische inertie' veel voor te komen. Dat wil zeggen dat de behandelend arts de behandeling de behandeling niet op tijd aanpast terwijl daar wel reden voor is.

Daarnaast blijkt ongeveer twintig procent van de patiënten de voorgeschreven medicatie niet goed in te nemen. Beide factoren leiden tot slechtere resultaten van de behandeling en zijn belangrijke barrières voor kwaliteitsverbetering. Van Bruggen formuleert in zijn proefschrift een lijst van zestien indicatoren om de kwaliteit van diabeteszorg te meten.
Categorie:
Tag(s):