maandag, 25. mei 2009 - 9:31

'Dierenmishandeling kan signaal zijn voor gewelddadige gezinsrelaties'

Utrecht

‘Dierenmishandeling kan signaal zijn voor gewelddadige gezinsrelaties’
Het herkennen van de relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling kan leiden tot het voorkómen en beëindigen van mensen- en dierenleed.

Door de verbanden te zien, kan er eerder door instanties worden ingegrepen en kan de bescherming van mensen en dieren in Nederland sterk verbeterd worden. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport ‘Cirkel van Geweld’ van Marie-José Enders, onderzoeker van mens-dierrelaties van de Universiteit Utrecht en Adsearch in opdracht van de Stichting DierZijn. De onderzoeksresultaten worden op 27 mei tijdens de conferentie ‘Cirkel van Geweld’, bij de Universiteit Utrecht, gepresenteerd.

In Amerika, Engeland, Canada en Nieuw-Zeeland is in onderzoeken aangetoond dat in geweldssituaties in gezinnen partnermishandeling, kindermishandeling en dierenmishandeling vaak hand in hand gaan. In het buitenland zijn er op grond hiervan al talrijke maatregelen getroffen. In Nederland was tot nu toe nauwelijks iets bekend over bovengenoemde verbanden. De belangrijkste conclusie uit dit nieuwe Nederlandse onderzoek luidt: ook in Nederland worden duidelijke verbanden tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld waargenomen.

Het onderzoek bestond uit een literatuurstudie, inventarisatie van toegepaste kennis op dit gebied, een enquête onder Nederlandse dierenartsen en een groot aantal interviews met sleutelpersonen.
Categorie:
Tag(s):