woensdag, 21. oktober 2009 - 15:09

Dijkwachters weer op oefening

Zwolle

Op de zaterdag 31 oktober en 7 november gaan circa 420 vrijwillige dijkwachters van het Waterschap Groot Salland oefenen in de praktijk. Hierdoor raken de dijkwachters vertrouwd met praktijksituaties en leren ze hun dijkdeel beter kennen. Vanuit het waterschap nemen per dag zo’n 25 personeelsleden aan de oefeningen deel.

Zaterdag 31 oktober
Zaterdag 31 oktober vindt de oefening door ongeveer 120 dijkwachters plaats vanaf de Reest, langs de zuidzijde van de Hoogeveense Vaart, de oostzijde van het Meppelerdiep, de noordzijde van het Zwarte Water, de Vecht en de Dedemsvaart. De oefening wordt gecoördineerd vanuit het districtskantoor van het waterschap aan de Conradsweg in Rouveen.

Zaterdag 7 november
Tijdens de oefening op zaterdag 7 november oefenen circa 300 dijkwachters vanaf de Gelderse Sluis langs het Vossemeer en het Drontermeer, langs de IJssel, aan de zuidzijde tot de provinciegrens met Gelderland, langs de noordzijde tot de Spooldersluis in Zwolle, langs het Ganzediep en de Goot aan beide zijden tussen IJsselmuiden en Genemuiden, het Zwolle-IJsselkanaal aan de westzijde en langs het Zwarte Water aan de zuidzijde.

Vervolgens aan de zuid/oostzijde van het Zwarte Meer en de Ramsgeul en langs het Ketelmeer en het Kattendiep terug naar de IJssel. Deze oefening wordt gecoördineerd vanuit het districtskantoor van het waterschap aan de Kamperzeedijk in Grafhorst.

Voor het waterschapspersoneel, de dijkringcommandanten en de eerste dijkpostcommandanten begint de dag om 7.00 uur. De dijkwachters lopen in drie 'diensten' tussen 9.00 en 17.00 uur en zijn herkenbaar aan oranje hesjes met het opschrift ‘DIJKWACHT’. De oefeningen zullen — na afbouw en opruimen — rond 18.30 uur eindigen.
De oefeningen vinden zo realistisch mogelijk plaats.

Inspectie
Dijkwachters gaan de dijken inspecteren op zogenaamd zandmeevoerend kwelwater, beschadigingen, grote drijvende voorwerpen, nog aanwezige dieren op of langs de dijk (schapen, koeien, paarden) en obstakels, zoals tractoren of andere voertuigen op de kruin van dijken. Dit zijn situaties die de dijkwachters ook tegen kunnen komen tijdens een werkelijke situatie met hoogwater.

Dijkwachtorganisatie
Het Waterschap Groot Salland heeft 536 kilometer dijken en kaden in beheer. Om deze waterkeringen in perioden van storm, hoog water en ijsgang te kunnen inspecteren, staat het dijkleger paraat. Deze bestaat in totaal uit 700 vrijwilligers.

Door regelmatig te oefenen is het dijkleger in noodsituaties nog beter op haar taken voorbereid. Aan de hand van opgedane ervaringen kunnen onderdelen van het bestaande draaiboek worden bijgesteld.
Provincie:
Tag(s):