dinsdag, 16. juni 2009 - 14:26

'DNB kon niet waarschuwen voor Icesave'

Amsterdam

Vandaag 16 juni is aan de Tweede Kamer het rapport aangeboden van een onafhankelijke commissie over het toezicht van de Nederlandsche Bank (DNB) op het bijkantoor van de IJslandse bank Landsbanki (Icesave). DNB hecht grote waarde aan het onderzoek dat de Commissie heeft verricht.

DNB kan zich goed vinden in de belangrijkste conclusie van de Commissie waarin zij stelt dat de kern van de problemen rond Icesave is gelegen in de opstelling van Landsbanki en de IJslandse toezichthouder FME binnen het Europese stelsel van home state control en daarmee in de tekortkomingen van het stelsel.

De Commissie concludeert dat het DNB niet was toegestaan te waarschuwen voor de situatie bij Landsbanki (Icesave). Waarschuwen was niet alleen juridisch niet toelaatbaar maar ook feitelijk geen reële optie omdat een waarschuwing een run op de bank zou kunnen hebben veroorzaakt, ook buiten Nederland.

Voorts stelt de Commissie vast dat de juridische mogelijkheden van DNB beperkt waren en dat DNB niet gerechtigd was Landsbanki of het product Icesave van de Nederlandse markt te weren. De Commissie deelt bovendien de opvatting van DNB dat zij, indien zij de (aanvullende) toetreding van Landsbanki tot het Nederlandse depositogarantiestelsel zou hebben belemmerd, in strijd zou hebben gehandeld met de strekking van de relevante Europeesrechtelijke regels.

De Commissie stelt wel dat haar uit het dossier niet voldoende duidelijk is geworden waarom DNB niet minder welwillend is opgetreden ten aanzien van het verzoek tot aanvullende deelname van Landsbanki aan het Nederlandse Depositogarantiestelsel (DGS). Zij concludeert vervolgens dat het niet goed verdedigbaar is dat er op DNB een rechtsplicht zou hebben gerust om de afhandeling van de aanvraag van Landsbanki tot aanvullende deelname aan het DGS in strijd met de strekking van de Europese regels te traineren.

De Commissie benadrukt dat DNB moest handelen binnen de beperkingen van het Europese stelsel en met onzekere informatie. DNB was aldus onderzoekers rechtens niet gehouden anders te handelen

De Commissie adviseert DNB in de toekomst de overwegingen die aan die afweging ten grondslag hebben gelegen beter vast te leggen, en na te gaan in hoeverre interne besluitvormingsprocedures bij DNB waarborgen dat tijdig een integrale afweging plaatsvindt. De Commissie benadrukt het belang dat bij besluiten door DNB een dergelijke integrale afweging wordt gemaakt, een afweging die volgens DNB ook is gemaakt.

De Commissie doet verder de aanbeveling dat het Europese stelsel grondig moet worden herzien. In ieder geval moet een situatie waarin een land wel het risico van de deconfiture van een financiële instelling draagt, via het DGS, maar nauwelijks zeggenschap heeft over de bewaking van dat risico, voorkomen worden. DNB deelt deze aanbeveling en heeft zich inmiddels nationaal en internationaal sterk gemaakt voor een dergelijke herziening van het wettelijke stelsel.
Categorie:
Tag(s):