donderdag, 9. juli 2009 - 16:22

Domijn gaat eerder probleemhuurders opsporen

Enschede

Om probleemhuurders eerder op het spoor te komen heeft de Enschedese corporatie Domijn haar werkprocessen kritisch onder de loep genomen en waar nodig aangepast.

Medewerkers van het team Huur- en Incassozaken die geen reactie krijgen van aangeschreven huurders trekken aan de bel bij een consulent wijkbeheer. Maar ook andersom gebeurt dat.

Ontvangt een consulent wijkbeheer signalen dat er mogelijk iets aan de hand is op een bepaald adres, dan zal hij onmiddellijk aan de bel trekken bij het team Huur- en Incassozaken. Doel is om problemen tijdig te signaleren en op die manier te voorkomen dat mensen onvrijwillig hun huis uit moeten.
Provincie:
Tag(s):