donderdag, 28. mei 2009 - 12:51

Dorp en grafheuvel uit de Midden-Bronstijd opgegraven

Enkhuizen

Tijdens archeologisch onderzoek in Enkhuizen is een volledig intacte visfuik uit de Midden-Bronstijd opgegraven; de eerste uit deze periode in Nederland en een bijzondere vondst naast de toch al opzienbarende resultaten van de opgraving op de nieuwbouwlocatie Kadijken. Er werd door de archeologen een nederzetting en een grafheuvel uit de Midden-Bronstijd (1575-1200 v.Chr.) opgegraven. De vondst van dit dorp rechtvaardigt de conclusie dat ook het lager gelegen achterland van West-Friesland in deze periode werd bewoond, en niet alleen de hogere delen zoals tot nu toe werd gedacht.

Van januari tot in mei dit jaar werd in totaal bijna 6 hectare land aaneengesloten onderzocht door archeologen van het Archeologisch Diensten Centrum in Amersfoort. Een deel van de prehistorische nederzetting kon worden opgegraven: tien huizen met erven en een grafheuvel. De vondst van de bijzonder goed bewaard gebleven visfuik op een van de laatste dagen van de opgraving was een complete verassing. Het is de eerste fuik uit de Midden-Bronstijd die in Nederland is gevonden.

Verspreid over het terrein zijn de resten van tien huizen en bijbehorende erven opgegraven. Een erf met huis, waterputten en bijgebouwen besloeg ongeveer 50 bij 50 meter en was omringd door een greppel. De huizen maten zo'n 18 bij 6 meter, en waren opgetrokken uit vlechtwerkwanden aangesmeerd met leem. Het zijn zogenaamde woonstal-huizen, waar mens en vee onder één dak leefden. Eén huis bleek vier maal herbouwd op dezelfde locatie. Op en rond de erven zijn visgraten, vogelbotjes, botten van runderen en scherven aangetroffen. Opvallend is de vondst, in een aantal waterputten, van planken met rechthoekige gaten; de functie ervan is vooralsnog een raadsel.

In de nederzetting is ook een graf aangetroffen dat oorspronkelijk met een heuvel was gemarkeerd. De heuvel was niet meer intact, de greppel met een diameter van 15 meter nog wel. In het graf lag een skelet van een man van 25 à 35 jaar oud. Mogelijk waren er meerdere begravingen in dezelfde grafheuvel.
Provincie:
Tag(s):