vrijdag, 26. juni 2009 - 10:31

Dramatische volumedaling in het goederenvervoer

Amsterdam

Prognoses wijzen uit dat in Nederland voor dit jaar een dramatische volumedaling te verwachten is in het goederenvervoer. In 2009 daalt het vervoer met 10% ten opzichte van 2008 en in 2010 met nog eens 1% ten opzichte van 2009.

Een dergelijke daling van 10% in een jaar is niet eerder geconstateerd, het is de vraag hoeveel jaar het duurt voordat het niveau van 2008 weer wordt gehaald. Een voorzichtige schatting doet vermoeden dat dit op zijn vroegst in 2014 plaatsvindt.

Op basis van de prognoses lijkt het erop dat het vierde kwartaal van 2010 voor het eerst weer een lichte groei laat zien. Die toename komt vooral voort uit het aantrekken van de binnenlandse stromen. Het lichte herstel in het derde kwartaal van 2009 is voor een belangrijk deel het gevolg van seizoensinvloeden.

De verwachting is dat het volume van het wegvervoer in de chemische sector in 2009 met meer dan 20% afneemt ten opzichte van 2008. Ook in stukgoed en containervervoer is een daling van de volumes met 18% te zien. De verwachting is dat begin 2010 de volumes weer aantrekken. Het herstel van de stukgoed- en containermarkt laat langer op zich wachten. In 2010 is nog geen sprake van herstel voor het stukgoed- en containerwegvervoer.
Categorie:
Tag(s):