vrijdag, 17. juli 2009 - 10:57

Drempels in Maalbroek voor veilige oversteek dieren

Roermond

Op de weg Maalbroek (voormalige N68) tussen de woonkern Asenray en Landhotel Cox aan de Duitse grens worden snelheidsremmende maatregelen getroffen om te voorkomen dat er nog meer dieren worden aangereden.

Dieren die gebruik maken van de faunapassages onder de N280, lopen momenteel groot gevaar om op de weg Maalbroek, parallelweg van de N280, overreden te worden. Met name dassen zijn in de voorbijgaande periode vaker slachtoffer geworden van het verkeer op die weg, zo meldt de provincie Limburg.

De gemeente Roermond, Provincie Limburg en Rijkswaterstaat hebben gezocht naar een oplossing. Door het aanbrengen van 12 verkeersdrempels, verspreidt over de hele weg, wordt het verkeer in snelheid geremd. Daarnaast wordt de huidige limiet van het gedeelte waar nu nog 80 kilometer per uur mag worden gereden gewijzigd in 50 kilometer per uur. 4 drempels worden aangebracht in de 50 kilometer zone en 8 drempels in het huidige 80 kilometer deel van de weg Maalbroek. Deze maatregelen zijn tijdelijk van aard tot het moment waarop de definitieve herinrichting van de weg van start gaat.

De Provincie Limburg laat de voorzieningen aanbrengen. De weg is nu nog eigendom en in beheer van Rijkswaterstaat. Op korte termijn neemt de gemeente Roermond het beheer over. De werkzaamheden vinden plaats vanaf 20 juli 2009 en duren ongeveer een week.
Provincie:
Tag(s):