dinsdag, 22. september 2009 - 21:30

Drenthe en Groningen steunen voorbereiding CO2-opslag

Regio

De provincies Groningen en Drenthe verlenen in totaal 800.000 euro subsidie aan de ´Stichting CCS Noord-Nederland´ voor de voorbereiding van de realisatie van CCS in Noord-Nederland. De voorbereiding bestaat uit activiteiten die nodig zijn om CO2 transport en opslag en de publieke acceptatie van CCS te faciliteren. Het traject om te komen tot een opslaglocatie maakt onderdeel uit van het project.

De drie noordelijke provincies hebben de ambitie om de uitstoot van CO2 en overige broeikasgassen zoveel mogelijk te verminderen, om zo bij te dragen aan een beter klimaat. Dit kan in de eerste plaats door energiebesparing en inzet van duurzame energie. Daarnaast is in de overgangsfase naar een duurzame energievoorziening het afvangen, transporteren en opslaan van CO2 onder de grond noodzakelijk. Noord-Nederland heeft de kennis hiervoor in huis en heeft op termijn opslaglocaties beschikbaar.

Om CO2-afvang, transport en opslag (CCS) daadwerkelijk in Noord-Nederland te realiseren, moet er nog veel gebeuren. Om die reden is de ‘Stichting Carbon Capture and Storage Noord-Nederland’ in oprichting. Hierin nemen deel: EBN, Energy Valley, Gasunie, Groningen Seaports, NAM, NOM, Nuon en RWE. De stichting i.o. heeft een projectplan geschreven met voorbereidende activiteiten met een omvang van ruim acht miljoen euro voor de komende jaren.

De stichting fungeert als projectbureau dat de activiteiten op gebied van CCS in Noord-Nederland coördineert en zorg draagt voor publieke informatie over deze activiteiten. De stichting heeft als doel de kansen van Noord-Nederland voor demonstratieprojecten te vergroten door voorbereidingstrajecten te faciliteren. Zo zal worden gewerkt aan het technisch ontwerp, de voorbereidingen voor transport en ondergrondse opslag van CO2 en de voorbereiding op benodigde vergunningen. Hieronder vallen ook diverse onderzoeken. Ook de locatiekeuze van een demonstratieproject zal in dit project nader worden onderzocht.

De Stichting CCS i.o. heeft een subsidieverzoek gedaan bij de provincies Drenthe en Groningen en het SNN van ruim vijf miljoen euro. De bedrijven investeren zelf ruim 3 miljoen euro. Het project draagt bij aan het opbouwen van een koploperspositie van Noord-Nederland op het gebied van CCS. Hiermee kan de exportpositie van Nederland en het Noorden in het bijzonder worden versterkt. Mede hierom hebben de colleges van GS van Groningen en Drenthe besloten om respectievelijk 600.000 euro en 200.000 euro bij te dragen aan dit project. Het SNN zal de later dit jaar uitsluitsel geven over de resterende subsidie van 4,2 miljoen euro.
Provincie:
Tag(s):