zaterdag, 27. juni 2009 - 21:21

Drenthe haalt meer uit het blauwe goud

Assen

De Drentse gedeputeerde staten willen zowel op kleine als op grotere schaal het grondwater voor meerdere gebruikers inzetten. Het is een van de ontwikkelopdrachten die het college zichzelf geeft in de innovatieve grondwatervisie. In de visie geven GS het Drentse grondwater een belangrijke economische waarde naast de waarde die het al heeft voor mens en natuur.

Klimaatverandering, duurzame energieproductie en de wijziging van de provinciale waterrol maken het noodzakelijk om op een andere manier naar het grondwater te kijken. Een vorm van een concessiestelsel voor de winning van grondwater kan in de toekomst ook tot de mogelijkheden behoren. Medeverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het water zal een positief effect hebben op het beheer van de bodem waar dat grondwater uitkomt.

Volgens gedeputeerde Tanja Klip-Martin (VVD) heeft het schone grondwater van Drenthe een belangrijke economische waarde. Wij noemen dat het blauwe goud van Drenthe. Een duurzaam beheer en gebruik van grondwater kan een belangrijke bijdrage leveren aan de kernkwaliteiten van Drenthe. “Denk aan combinaties van natuurbeheer en drinkwaterproductie. Daar ligt met een concessiestelsel misschien wel een nieuwe markt voor de agrarische sector,” zo licht Klip toe, “onze provincie wordt er mooier van en we stellen door de verantwoorde duurzame aanpak onze grondwatervoorraad en de kwaliteit daarvan op de lange termijn veilig.”

Het Drents plateau vormt het hart van onze grondwatervoorraad. Elders zijn kansen om grondwater voor economische activiteiten te benutten. In Meppel, Emmen en Hoogeveen wil de provincie daarom inzetten op proefprojecten, waarbij bedrijven gebruik gaan maken van elkaars restwater. Industrieel of agrarisch gebruik vereist meestal geen drinkwaterkwaliteit en is het vaak niet nodig om water na gebruik op het riool te lozen omdat hergebruik mogelijk is. Op die manier gaat er zo weinig mogelijk kwaliteit verloren en hoeft het water ook niet onnodig getransporteerd of gezuiverd te worden.

Voor de ondersteuning van alle nieuwe ontwikkelingen zal de provincie een kenniscentrum ontwikkelen dat zich verder verdiept in de opbouw van de bodem, kwaliteit van het grondwater en welke ontwikkelingen daar invloed op hebben.
Provincie:
Tag(s):