woensdag, 11. februari 2009 - 21:02

Drenthe investeert in cultuur en toerisme

Assen

Gedeputeerde cultuur, recreatie en toerisme Rein Munniksma (PvdA) wil met het integraal internetplatform Drenthe dé plek creëren waar het totale culturele-, toeristische- en evenementenaanbod van Drenthe kan worden bekeken én geboekt. Gedeputeerde Staten willen daarvoor 350.000 euro beschikbaar stellen aan Biblionet Drenthe, TIP/VVV Drenthe en Marketing Drenthe voor de startfase van het project. Het platform komt tegemoet aan de wensen van bezoekers én bewoners van Drenthe, om op een eigentijdse wijze, een samenhangend overzicht te krijgen van alles wat in Drenthe te zien en te beleven is.

Met dit initiatief, waar ook Kunst & Cultuur Drenthe, de Drentse schouwburgen en RTV Drenthe al in participeren, wordt een forse bijdrage geleverd aan een solide, moderne internetstructuur, maatgevend voor de toekomst. Bovendien is het platform kwaliteitsversterkend voor de cultuur- en recreatiesector.

De bezoekers van www.drenthe.nl kunnen in de toekomst het culturele-, toeristische-, en evenementenaanbod bekijken én boeken. Munniksma: “We komen hiermee tegemoet aan de wens van de ondernemers om nog beter de doelgroep te bereiken. Het platform geeft de mogelijkheid om ‘op-maat’ informatie te vinden. De boekingsmodule is voor zowel de ondernemer als de toerist een belangrijke toegevoegde waarde.� Google maps, eigen ervaringen, foto’s, routes en dergelijke geven een compleet beeld van het aanbod.

Van essentieel belang is de achterliggende database. Alle gegevens die van belang zijn worden hierin opgenomen en actueel gehouden. Naast de ondernemers zorgen ook de bibliotheken en TIP/VVV’s daarvoor. Data van bestaande organisaties, maar ook de opgeschoonde data van de failliete VVV Drenthe Plus, worden integraal opgenomen in deze nieuwe database. Er is daarnaast intensief contact met andere partijen zoals Drents archief, gemeenten, Recron en Koninklijke Horeca om verder samen te werken. Het is bovendien de uitgelezen kans om de uitwerking van het Drents Uitburo verder vorm te geven.
Provincie:
Tag(s):