woensdag, 26. augustus 2009 - 21:25

Drenthe jaagt stagnerende woningbouw aan

De provincie Drenthe komt met een grootscheeps investeringspakket om de stagnerende woningbouw aan te jagen. De maatregelen zijn bedoeld om de bedrijvigheid en werkgelegenheid in de bouwsector, die door de economische recessie worden bedreigd, te ondersteunen en te behouden.

Samen met gemeenten, corporaties en marktpartijen is in de afgelopen maanden de situatie op de woningmarkt in de provincie Drenthe geïnventariseerd, in verband met de recessie. De woningbouwproductie, en daarmee de werkgelegenheid in deze sector, staat fors onder druk.

De inventarisatie heeft een overzicht opgeleverd van 43 stagnerende woningbouwprojecten in Drenthe. Het gaat direct om 900 nieuwe huizen en op langere termijn om nog eens 2100 woningen. ,,Wij willen die projecten vlot trekken’’, zegt gedeputeerde Anneke Haarsma (wonen).
De provincie stelt hiervoor bijna €5 miljoen beschikbaar en reserveert nog eens €3 miljoen voor garantstellingen aan specifieke nieuwbouwprojecten.

Ook de andere partners -gemeenten, corporaties en bedrijfsleven- leveren een bijdrage. Haarsma: ,,In Drenthe hebben alle relevante partijen elkaar gevonden in een gezamenlijke missie om de haperende woningbouw te stimuleren. Daar ben ik uitermate verheugd over. Door krachten te bundelen, kunnen we veel bereiken.” Het totale investeringsvolume van het pakket maatregelen, dat geldt voor 2009, 2010 en 2011, bedraagt naar schatting €23 miljoen. Bovendien sluit het aan bij aangekondigde inzet van het Rijk.

Gedeputeerde Janny Vlietstra (economische zaken en werkgelegenheid) verwacht dat door het maatregelenpakket het verlies aan banen in de bouw aanmerkelijk wordt verzacht. ,,Als we niets zouden doen, valt de bedrijvigheid stil en komen erg veel mensen thuis te zitten. Dat is zonde. Door de woningmarkt aan de praat te houden, proberen we dat te voorkomen.’’

Samen leveren de betrokken partijen maatwerk om stagnerende woningbouwprojecten uitgevoerd te krijgen. Zoals: het versnellen van procedures, gefaseerd bouwen, financiële garantstelling door de provincie, gronduitgave in erfpachtconstructie, het verlagen van grondprijzen, het verlagen van winstmarges, etc. Daarnaast wil de provincie actie ondernemen om het consumentenvertrouwen te bevorderen, met promotieactiviteiten en voorlichting over regelingen.

Het investeringspakket voor de woningbouw is onderdeel van een breed economisch programma van de provincie; de zogenoemde versnellingsagenda. Drenthe steekt de komende jaren €25 miljoen extra in maatregelen die de recessie tegengaan.
Provincie:
Tag(s):