dinsdag, 13. oktober 2009 - 22:04

Drenthe legt Kindermaand voor aan Rijk

Regio

Het project ‘Oktobermaand Kindermaand’ verdient een landelijke uitbreiding. Zowel de provincie Drenthe als Kunst & Cultuur Drenthe pleiten hiervoor bij het ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W). Het succesvolle Drentse culturele project Oktobermaand Kindermaand krijgt, wanneer het in alle provincies wordt gerealiseerd, evenals de kinderboekenweek, een nationale status.

Het kabinetsvoornemen om kinderen t/m 12 jaar gratis toegang te geven tot musea is van de baan. Kunst & Cultuur Drenthe heeft daarop in een brief naar minister Plasterk de aandacht gevestigd op het project Oktobermaand Kindermaand. Minister Plasterk heeft aangegeven dat de Nederlandse Museum Vereniging is gevraagd een totaalplan te maken om in 2010 te experimenteren met diverse vormen van bezoekstimulering gericht op kinderen en scholen. Het volgend kabinet kan dan besluiten of en welk middel geschikt is om het bezoek van kinderen aan musea te stimuleren. De provincie ondersteunt het voorstel van minister Plasterk van harte en dringt er bij de vaste kamercommissie voor OC&W op aan om dit Drentse initiatief een landelijke navolging te geven. Kunst & Cultuur Drenthe en de provincie Drenthe dagen het ministerie van OC&W uit het project mee te nemen in de plannen voor 2010.

Cultuurgedeputeerde Rein Munniksma: “Ik vind het van belang om zoveel mogelijk jonge kinderen kennis te laten maken met allerlei vormen van kunst en cultuur. In Drenthe is het ons gelukt om met beperkte financiële middelen een groot cultuurparticipatie effect te bereiken. Oktobermaand Kindermaand blijkt een goed initiatief om herhalingsbezoeken aan musea te stimuleren. Jaarlijks bezoeken zo’n 15.000 kinderen in Drenthe de activiteiten en daar zit nog steeds een stijgende lijn in. Kunst & Cultuur Drenthe heeft voldoende expertise om een landelijk vervolg samen met provinciale partners op te pakken”.

Ieder weekend in oktober kunnen kinderen van 4 t/m 12 jaar gratis in Drenthe en Groningen meedoen aan allerlei activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. Ze kunnen bij musea bezoeken, meedoen aan workshops, meelopen met rondleidingen of theater- en dansvoorstellingen bezoeken. Het project ‘Oktobermaand Kindermaand’ heeft de afgelopen jaren zowel kinderen als ouders en grootouders in beweging gebracht. Johan de Noord, directeur van Kunst & Cultuur Drenthe, meldt dat de bezoekerscijfers van musea, molens, galerieën, schouwburgen en filmzalen tijdens de actiemaand flink toe namen, waarbij is bewezen dat kinderen en ouders wel degelijk te porren zijn voor een bezoek aan museum of andere culturele instelling. Extra activiteiten binnen de instellingen hebben hier veel aan bijgedragen, meent De Noord. Drenthe heeft daarbij ook nog een volledig programma voor kinderen met een beperking en bij een aantal activiteiten is in Drenthe een doventolk aanwezig.
Provincie:
Tag(s):