zaterdag, 21. februari 2009 - 12:04

Drentse Floraprijs voor Hindrik Lanjouw

Orvelte

Gedeputeerde Rein Munniksma (PvdA) heeft in Orvelte zaterdag de Drentse Floraprijs uitgereikt aan Hindrik Lanjouw uit Anloo. De Werkgroep Florakartering Drenthe (WFD) kende Lanjouw de prijs toe vanwege zijn belangrijke bijdrage aan de kennis over en het beheer van de flora en fauna in het stroomdallandschap Drentse Aa.

Door zijn grote veldkennis en –ervaring, die hij op zijn eigen unieke manier overdraagt aan anderen, is hij voor velen een leermeester geweest voor het onderkennen van de ecologische verbanden in het gebied van de Drentse Aa. Veel mensen hebben geprofiteerd van zijn enorme soortenkennis. Daarnaast is hij zeer geïnteresseerd in de geschiedenis en archeologie van het gebied en brengt hij ook deze kennis op enthousiaste wijze over aan anderen.

Gegevens die Lanjouw verzamelde over de verspreiding van honderden plantensoorten in het gebied van de Drentse Aa, hebben een prominente plaats in de Atlas van de Drentse flora die in 1999 verscheen.

De Drentse Floraprijs is een initiatief van de Werkgroep Florakartering Drenthe en is bestemd voor personen of instanties die zich in het bijzonder hebben ingezet voor het behoud en de ontwikkeling van de flora in Drenthe. De prijs bestaat uit een houten beeldje van de Zweedse kornoelje, een plantensoort die in Nederland alleen in Drenthe voorkomt.
De prijs wordt voor de tweede keer toegekend; in 2007 ging de onderscheiding met bijbehorende oorkonde naar Ali Edelenbosch, toen gedeputeerde van de provincie Drenthe.
Provincie:
Tag(s):