donderdag, 24. december 2009 - 8:19

Drentse politie bereidt zich voor op Oud en Nieuw

Assen

Net als in de meeste provincies wordt de jaarwisseling in Drenthe gekenmerkt door een leuke en gezellige sfeer. Toch komen de gezelligheid en zeker de veiligheid ook elk jaar weer op veel plaatsen in het gedrang door veel kleine brandjes en vernielingen. De meeste vinden plaats in de jaarwisselingnacht na 24.00 uur.

Politie Drenthe doet ook dit jaar weer haar uiterste best om dit te voorkomen en er een feestelijke nacht van te maken. Dit doen we samen met de gemeenten en de brandweer en waar mogelijk doen we een beroep op burgers. Dit alles om er een feestelijke en gezellige jaarwisseling van te maken, waarbij de festiviteiten veilig en ongestoord kunnen verlopen.

De oudejaarsnacht blijft voor de politie de drukste nacht van het jaar. De aanpak van politie, gemeenten, brandweer en andere partijen is vooraf sterk gericht op het voorkomen van (ernstige) ordeverstoringen, overlast, branden en vernielingen. Daarom zijn er al in een vroeg stadium afspraken gemaakt met de bevolking over activiteiten rondom de jaarwisseling. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de organisatie van grote feesten, de vreugdevuren en het knallen met carbid. Bijna overal is dit gebonden aan gemeentelijke regels. De wijkagenten van de politie hebben plaatsen met een zeker risico geïnventariseerd. Waar nodig zijn of worden preventieve maatregelen genomen.

De politie is echter niet alleen paraat als het gaat om het tegengaan van allerlei ongeregeldheden. Alle facetten van het politiewerk gaan door, ook zeker met oud en nieuw, en daar is de politie net als in andere nachten voldoende op voorbereid. Ook andere hulpverleningsdiensten zijn tijdens de jaarwisseling op de been om hun taak uit te voeren en dus hulp te verlenen aan mensen die dit nodig hebben.

Geweld tegen hulpverleners wordt nergens getolereerd. Bij deze vorm van agressie worden verdachten direct aangehouden en ingesloten. Justitie heeft een duidelijk beleid met betrekking tot dit soort mensen.
Provincie:
Tag(s):