vrijdag, 10. april 2009 - 16:17

Drie gevonden bommen na Pasen verwijderd

Groesbeek

In het bosgebied ten zuiden van Nijmegen zijn drie vliegtuigbommen van elk 500 pond gevonden. Dit heeft de gemeente Groesbeek vrijdag 10 april laten weten.

Het gaat om 2 Duitse bommen en 1 Amerikaanse. De Amerikaanse 500-ponder werd gevonden door een hobbyist met een metaaldetector. Nadat de politie was ingelicht en er onmiddellijk de nodige maatregelen zijn getroffen, is er vervolgens overleg tussen de gemeente Groesbeek, gemeente Nijmegen, politie en de Explosieven Opruimings Dienst (EOD) geweest.

Dat heeft tot de conclusie geleid dat deze bom, nadat hij is ingraven tot minimaal 5 meter diepte, ter plekke tot ontploffing gebracht zou kunnen worden.

Donderdag 9 april zijn ter plekke nog twee bommen ontdekt, te weten twee Duitse bommen met hetzelfde gewicht als de Amerikaanse bom. In tegenstelling tot de Amerikaanse bom hebben de Duitse bommen geen ontstekingsmechanisme en zouden dus vervoerd kunnen worden.

Vooralsnog blijven de drie bommen op hun plek liggen. Met een container en afzetting zijn zij veilig gesteld. Een gespecialiseerd bedrijf zal het gebied rondom in een oppervlakte van 40 bij 80 meter nader onderzoeken op verdere explosieven.

De Amerikaanse bom kan niet eerder tot ontploffing worden gebracht, voordat men de zekerheid heeft dat er verder geen explosief materiaal in de bodem zit. Om veiligheidsredenen is het gebied van 40 bij 80 meter met dranghekken afgezet.
Provincie:
Tag(s):