vrijdag, 6. februari 2009 - 22:24

Drie nieuwe voorzieningen voor dak- en thuislozen

Den Haag

Deze week opende het Leger des Heils een woonvoorziening, een nachtopvang en een activeringscentrum voor dak- en thuislozen.

In het sociaal pension van het Leger des Heils aan het Oranjeplein is een speciale woonvoorziening voor cliënten met een dubbele diagnose. Dit zijn mensen die naast psychische problemen ook te kampen hebben met bijvoorbeeld schulden of verslaving.

Aan de Binckhorstlaan 115 is een nachtopvang en een centrum voor sociale activering gekomen. De nachtopvang is dagelijks open van 15.30 tot 07.30 uur en biedt plaats aan 30 mensen. Daarnaast zijn er twee crisisbedden voor urgente gevallen. Bezoekers krijgen naast een bed ook een warme maaltijd en een ontbijt en kunnen zich douchen.
Het activeringscentrum helpt dak- en thuisloze mensen bij het vinden van een passende, zinvolle dagbesteding, zoals vrijwilligerswerk of een betaalde baan. Een nieuw en belangrijk onderdeel van de sociale activering is de eigen wasserette, die gedraaid zal worden door cliënten van het Leger des Heils.

In het pand aan de Binckhorstlaan is tevens een plek ingeruimd voor kleding van You&Me, de kledingboetiek van het Leger des Heils aan de Hoefkade 428 en voor de inzameling en opslag van meubels. Deze worden onder meer meegegeven als ‘starterspakket’ aan cliënten die weer zelfstandig gaan wonen.

Met de komst van deze nieuwe voorzieningen wordt een belangrijke mijlpaal bereikt in het kader van ‘Den Haag Onder Dak’. Met dit plan wil de gemeente Den Haag de leefomstandigheden van dak- en thuislozen én de leefbaarheid in de stad verbeteren.
Provincie:
Tag(s):