zaterdag, 25. april 2009 - 12:04

Dubbel zo veel strooizout leidt tot 1 miljoen euro schade aan wegen

Zwolle

De provincie Overijssel heeft de afgelopen winter veel meer en vaker zout gestrooid op provinciale wegen dan in voorgaande jaren. Reparatiekosten worden geschat op 1 miljoen euro. Dit heeft de provincie bekendgemaakt.

In totaal heeft de provincie 55 keer gestrooid. De hoeveelheid zout die werd gestrooid, was ongeveer 7.000 ton. Dat is een verdubbeling ten opzichte van voorgaande winter.

De eerste strooiactie van het afgelopen seizoen vond plaats op 29 oktober 2008, de laatste op 30 maart 2009. Oorzaak van het vele strooien is de wisselvallige winter met veel afwisseling van vorst- en dooiperioden.

Winterschade
Voorbeelden van wegen met winterschade zijn de N347, het gedeelte tussen Goor en de aansluiting met de A-1 en de N34 tussen Gramsbergen en de Drentse grens. Het laatstgenoemde weggedeelte is inmiddels al weer hersteld. De N347 zal nog voor de zomerperiode worden hersteld.

Strooibeleid
Bij het strooien werkt de provincie nauw samen met Rijkswaterstaat. Strooiroutes zijn op elkaar afgestemd en er wordt gebruik gemaakt van elkaars voertuigen en zoutopslag.

Shovels
Bij strooiacties tijdens of na sneeuwval kunnen in totaal 164 voertuigen worden ingezet op rijks- en provinciale wegen: vrachtauto's, tractoren, terreinwagens en shovels. De provincie hecht aan een goed strooibeleid, omdat zij het belangrijk vindt dat iedereen zich veilig kan verplaatsen.
Provincie:
Tag(s):