donderdag, 15. januari 2009 - 14:20

Duinterpen krijgt ook papiercontainers

Sneek

In de week van 19 januari worden aan ieder huishouden in de Sneker Wijk Duinterpen containers voor oud papier verstrekt. Op donderdag 15 januari wordt in die wijk voor de laatste keer volgens de huidige inzamelwijze het papier opgehaald. Daarna wordt het oud papier alleen nog maar opgehaald als het in de papiercontainer zit.

De gemeente Sneek blijft bij de inzameling van het oud papier in Duinterpen samenwerken met vrijwilligers van de scholen CBS De Vuurvlinder en OBS De Wyken. De scholen krijgen hiervoor een vergoeding.

In 2008 is in de wijk Tinga een proef gehouden om gescheiden oud papier in te zamelen met containers. De proef is in een groot succes geworden en het resultaat overtreft alle verwachtingen en prognoses. Per inwoner is er circa 20 kg meer oud papier ingezameld dan voorgaande jaren.

Naar aanleiding van de positieve resultaten van de proef heeft de gemeenteraad besloten om aan ieder huishouden van de gemeente Sneek een container aan te bieden voor het gescheiden inzamelen van oud papier.

De papiercontainer zal in de loop van 2009 gefaseerd wijk voor wijk worden ingevoerd. Huishoudens worden van te voren op de hoogte gesteld door een informatiebrief. Tot de invoering van de papiercontainer blijft de manier van inzamelen hetzelfde.
Provincie:
Tag(s):