vrijdag, 10. april 2009 - 20:15

Duurzame prijsjes voor scholieren

Uithuizen

Op woensdag 15 april krijgen zeven basisschoolleerlingen duurzame prijzen uit handen van milieuwethouder Harrie Sienot. De prijswinnaars losten de puzzel uit de ‘Duurzame Energiekrant’ op.

De krant werd uitgedeeld op alle basisscholen in Eemsmond in het kader van het gemeentelijk project Scholen en Duurzame Energie. Het doel van dit project is kinderen te laten zien hoe ze bewuster met energie kunnen omgaan.

Eind vorig jaar organiseerde de gemeente voor leerlingen uit groep 7 en 8 excursies naar energieproducenten in Eemsmond. Met bijna alle basisscholen uit de gemeente zijn er in totaal twintig bezoekjes gebracht aan het windmolenpark van Essent en aan de centrale van Electrabel. Hier konden de kinderen zien hoe energie wordt opgewekt.

De krant maakt duidelijk dat we maximaal moeten inzetten op schone energie uit nooit oprakende bronnen. Zolang die bronnen ons nog niet voor honderd procent kunnen voorzien van energie, zullen we zo spaarzaam en schoon mogelijk onze fossiele brandstoffen moeten inzetten.
Provincie:
Tag(s):