maandag, 18. mei 2009 - 22:02

Eén keer per week een zinvolle vrijetijdsbesteding voor ieder kind

Amsterdam

Amsterdam wil dat kinderen en jongeren gezond en evenwichtig opgroeien. Daarom startte de gemeente met het Apolloloket; één loket voor aanvragen gericht op de ontwikkeling van jong talent.

Het Apolloloket financiert een aanbod aan zeer diverse activiteiten door de hele stad voor alle Amsterdamse kinderen. Verantwoordelijk wethouder Carolien Gehrels: “Amsterdam investeert ruim 1 miljoen extra in de jeugd, want de kinderen maken de stad.

De Amsterdamse kinderen zijn onze toekomst. Ik wil dat de kinderen van nu later kunnen zeggen: ‘Wat ben ik blij dat ik in Amsterdam ben opgegroeid.’

Uiteindelijk wil het college hiermee de kwaliteit van hetonderwijs verhogen en realiseren dat ieder kind iedere week iets kan doen om zijn talenten
te ontwikkelen.�

Twintig organisaties krijgen subsidie
Er is een budget van 1,1 miljoen euro beschikbaar. In totaal werden 149 voorstellen ingediend voor bijna 8 miljoen euro. Het college van B&W stemde onlangs in met het bestedingsvoorstel waarin aan twintig organisaties subsidie wordt toegekend. 2009 is een proefjaar. Voor 2010 heeft het college ook een bedrag opgenomen.

Betere spreiding van activiteiten over de stad
Met het Apolloloket wil Amsterdam één loket aanbieden bedoeld voor het stimuleren van activiteiten gericht op de ontwikkeling van Amsterdams talent tot 23 jaar. Een van de doelstellingen van het loket is een betere spreiding van de activiteiten over de stad, over de talentgroepen (sport, kunst, natuur) en over de leeftijdscategorieën 12- en 12+.

Kansen voor de jeugd
Het Apolloloket is onderdeel van het programma Brede Talentontwikkeling en Jong Burgerschap. De stad en de stadsdelen investeren hierin gezamenlijk bijna 25 miljoen euro per jaar. Brede Talentontwikkeling is gericht op kansen voor de jeugd, met als doel dat Amsterdamse kinderen en jongeren hun talenten ontdekken en ontwikkelen.
Provincie:
Tag(s):