dinsdag, 13. januari 2009 - 20:16

Eénderde besparen op kosten afvalinzameling

Etten-Leur

Als alle inwoners van Etten-Leur het huishoudelijk afval zo goed zouden scheiden als zes gezinnen hebben gedaan bij het proefproject, zouden de kosten van de afvalinza-meling kunnen dalen met 1,4 miljoen euro per jaar. Dat is een besparing van bijna eenderde op de 4 miljoen euro per jaar die het inzamelen thans kost. Dit heeft wethou-der Jan van Hal van de gemeente Etten-Leur dinsdagavond 13 januari 2009 gezegd bij de afsluiting van de afvalscheidingsproef.

De wethouder deed zijn uitspraken tijdens een bijeenkomst in het Oude Raadhuis met de zes gezinnen, die in de laatste acht weken van vorig jaar hebben deelgenomen aan een ge-meentelijke proef met het scheiden van afval. In die periode hebben de gezinnen hun dage-lijkse afval zoveel mogelijk gesorteerd naar soorten: gft-afval, papier, glas, textiel, plastic ver-pakkingsmateriaal, blik, luiers, klein chemisch afval en restafval.

De zes gezinnen die hebben deelgenomen aan de proef met afvalscheiding hebben zich zeer bewust van hun vrijwillige taak gekweten en hebben aangetoond dat er nog flinke be-sparingen zijn te bereiken aan afvalgewichten en aan euro’s. Doordat de hoeveelheid restafval bij scheiden aan de bron aanzienlijk terugloopt, dalen de verwerkingskosten ervan ook fors. De inzameling van plastic verpakkingsafval via de ondergrondse containers bij super-markten, die vorig jaar is ingezet, levert eveneens een groot financieel voordeel op.
Provincie:
Tag(s):