donderdag, 26. februari 2009 - 11:10

Ecologische minicamping in Bant

Emmeloord

Het college van burgemeester en wethouders is bereid mee te werken aan
het verzoek voor het starten van een ecologische minicamping aan de Noorderringweg 8-I in Bant.

Het gaat om een camping voor circa 6 standplaatsen, die mag zijn geopend in de periode van 15 maart tot en met 31 oktober.

Op het perceel ligt, volgens het geldende bestemmingsplan “Landelijk gebied 2004�, de bestemming “agrarisch gebied�. Via een ontheffing ex artikel 3.6 Wro kan de strijdigheid met het geldende bestemmingsplan worden weggenomen.

Wanneer tijdens de inzagetermijn van zes weken (5 maart tot en met 16 april 2009) geen zienswijzen zijn ingediend, kan de ontheffing en daarmee ook de bouwvergunning worden verleend.
Provincie:
Tag(s):