donderdag, 24. september 2009 - 10:38

Economie krimpt met 5,4 procent

Den Haag

De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal van 2009 met 5,4 procent gekrompen ten opzichte van een jaar eerder.

Deze tweede raming van de economische groei geeft 0,3 procentpunt meer krimp dan de eerste raming van 13 augustus. Aan de productiekant valt vooral de krimp van de overige zakelijke dienstverlening en de uitzendbureaus groter uit dan eerder was geraamd. Daarmee beslaat deze bijstelling het leeuwendeel van de neerwaartse bijstelling op de totale toegevoegde waarde. Verder is ook de bouwproductie neerwaarts aangepast.

Met uitzondering van de consumptie van de overheid zijn alle bestedingscategorieën neerwaarts bijgesteld. Vooral het lagere handelssaldo diensten en de lagere investeringen hebben bijgedragen aan de grotere krimp van het bbp.

Kwartaal-op-kwartaalkrimp 1,1 procent
De Nederlandse economie kromp in het tweede kwartaal met 1,1 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Hierbij is rekening gehouden met werkdag- en seizoenseffecten. Deze kwartaal-op-kwartaalkrimp is 0,2 procentpunt groter dan bij de eerste raming.
Categorie:
Tag(s):