woensdag, 18. februari 2009 - 16:31

Economisch tij beïnvloedt aanbouw raadhuis Zeist

Zeist

De huidige economische situatie heeft ook gevolgen voor de aanbouw van het gemeentehuis van Zeist. Geen van de partijen die een ontwerp indiende kan voldoen aan de minimumeisen die de gemeente stelde. Op dit moment wordt bekeken wat de gevolgen zijn en hoe het project toch gerealiseerd kan worden. Daarbij is de intentie om de burgerkeuze in stand te houden in het aangepaste vervolg van het project.

Afgelopen vrijdag ontving de gemeente drie inzendingen, waarbij twee concrete ontwerpen zaten en één partij geen ontwerp indiende. De twee ingezonden ontwerpen voldoen niet aan de minimumeisen. In het eerste geval is de geboden prijs voor de grond lager dan het minimum dat de gemeente heeft gesteld. In het tweede geval stelt de partij aanvullende voorwaarden om het project uit te voeren. Het blijkt dat de partijen het financiële risico dat zij lopen bij de verkoop van de woningen voor hen hoog inschatten.

De aanbesteding ging op 18 juni 2008 van start met een informatiebijeenkomst voor projectontwikkelaars en bouwbedrijven. Deze bijeenkomst werd goed bezocht, maar liefst twintig bouwbedrijven stuurden een vertegenwoordiger. Naarmate het proces vorderde, vielen al eerder partijen af. Enkele waren volgens de eisen onvoldoende kredietwaardig, anderen zagen geen mogelijkheden het project te realiseren. Tot afgelopen vrijdag waren uiteindelijk drie partijen aan het rekenen en tekenen aan ontwerpen. Dat de ontwerpen niet voldoen aan de eisen hoeft overigens geen invloed te hebben op het vaststellen van het bestemmingsplan Het Rond/Vierde kwadrant.
Provincie:
Tag(s):