maandag, 25. mei 2009 - 7:18

Economische crisis verandert gedrag van 'roodstaanders'

Den Haag

Van alle Nederlanders zegt 39% momenteel een lening te hebben of rood te staan bij de bank. Ongeveer de helft van deze groep zegt als gevolg van de economische crisis nu anders om te gaan met rood staan.

Bijna een kwart geeft minder uit. 15% is voorzichtiger met het aangaan van nieuwe schulden en probeert leningen af te lossen. Dit blijkt uit een onderzoek dat Maurice de Hond uitvoerde in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de start van nieuwe Postbus51 spots bij de campagne Blijf Positief.

Hoewel de koopkracht van de Nederlanders ongeveer gelijk is gebleven zegt de helft van alle Nederlanders het uitgavengedrag te hebben aangepast onder invloed van de financiële en economische crisis. Een derde van de Nederlandse huishoudens is voorzichtiger bij grote uitgaven; een kwart gaat ook behoedzamer om bij het doen van de dagelijkse boodschappen.

In vergelijking met een eerder onderzoek in 2008 is het aantal Nederlanders dat ‘rood’ staat gelijk gebleven. Van deze groep geeft 19% als oorzaak aan gewoonweg niet te kunnen rondkomen van wat men ontvangt. Een bijna even grote groep antwoordt niet bij te houden wat men uitgeeft. Bijna een derde van alle ondervraagden verwacht de komende jaren grote last te krijgen van de crisis.

“Het is duidelijk dat men daar nu al op vooruitloopt door minder uit te geven�, zegt staatssecretaris Jetta Klijnsma in een reactie op de onderzoeksresultaten. “ S chulden hebben een enorme invloed op je leven. Ze hangen als een molensteen om je nek en zorgen voor veel onrust. Ik vind het belangrijk dat mensen grip op hun financiële situatie krijgen en houden, zeker in deze crisis. Dat geeft rust. De campagne Blijf Positief biedt concrete handvatten hoe mensen dat kunnen doen�.

Het kabinet heeft 130 miljoen euro extra uitgetrokken. Dit extra geld is bedoeld om te voorkomen dat mensen in schuldensituaties terecht komen en om mensen met schulden te helpen. Volgende maand verwacht Klijnsma het Actieplan Schulden te kunnen aanbieden aan de Tweede Kamer.
Categorie:
Tag(s):