dinsdag, 14. april 2009 - 13:07

'Economische noodmaatregelen berusten op schijnzekerheden'

Bij haar aanpak van de economische crisis baseert het kabinet zich voor een belangrijk deel op schijnzekerheden, meent Rijksuniversiteit Groningen-econoom Elmer Sterken.

In plaats van noodmaatregelen te nemen, moet het kabinet volgens hem inzetten op de ontwikkeling van de Nederlandse kenniseconomie. 'Een koers die we ook voor de crisis al hadden moeten varen.' Sterken heeft zo zijn twijfels over de crisisaanpak van de Nederlandse overheid. De economische crisis is zo ingewikkeld, dat het verloop ervan eigenlijk amper te voorspellen valt. Onder grote maatschappelijke druk laten economen zich verleiden tot voorspellingen en ontwikkelen politici ongefundeerd beleid, meent Sterken.

'We zouden een voorbeeld moeten nemen aan de weermannen en -vrouwen van het journaal: die geven in hun grafieken niet alleen aan hoeveel regen ze verwachten maar ook hoe zeker ze van hun zaak zijn', aldus Sterken
Categorie:
Tag(s):