donderdag, 22. januari 2009 - 13:10

Economische ontij doet aantal branden stijgen

Groningen

Er bestaat een direct verband tussen economische ontwikkelingen en het aantal branden. Dat meldt het komende nummer van Verzekerd! van het Verbond van Verzekeraars. Volgens berekeningen van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) neemt bij economisch ontij het aantal branden toe.

Naast de mogelijkheid dat brandstichting met het oog op verzekeringsfraude de toename van branden verklaart, zou minder geld en aandacht voor preventie ook een reden kunnen zijn.

Het CVS heeft het aantal grote branden – met een schade van meer dan één miljoen euro – in de afgelopen twintig jaar afgezet tegen de economische groei. Vrijwel altijd gaat het daarbij om brand in bedrijfsgebouwen. Het jaar 2003, met een relatief lage economische groei van 0,3 procent, had een uitschieter van 129 grote branden.

Een jaar later kwam de groei uit op 2,2 procent en daalde het aantal branden naar 84. Wanneer de economische groei boven de drie procent uitkomt, blijft het aantal grote branden doorgaans beperkt tot maximaal honderd. Belangrijker dan ‘individuele’ jaren is vaststelling dat de economische ontwikkeling en het aantal branden cyclisch dezelfde tred houden: de golfbewegingen van beide gaan min of meer gelijk op.

Daarmee is door het CVS geen wetenschappelijke onderbouwing gegeven aan het populaire volksdevies ‘In de brand, uit de brand’ volgens welke winkeliers, restauranthouders en andere ondernemers in slechte tijden hun bedrijfsgebouwen in de brand zouden steken om met verzekeringsgelden hun financiën weer op orde te krijgen. Naast verzekeringsfraude zouden ook het uitstel van onderhoudswerken en investeringen in brandpreventie oorzaak kunnen zijn die de toename van het aantal branden verklaart.
Provincie:
Tag(s):