dinsdag, 26. mei 2009 - 13:46

Eemsmond krijgt subsidie voor klimaatinitiatieven

Eemsmond

De gemeente Eemsmond krijgt van het Rijk een subsidie van ruim 133.000 euro voor het gemeentelijke klimaatbeleid. De klimaatinitiatieven van Eemsmond dragen bij aan de kabinetsdoelen om zuiniger met energie om te gaan.

De gemeente vindt het belangrijk om een steentje bij te dragen aan het verminderen van milieuproblemen zoals het broeikaseffect. De financiële impuls dekt de helft van de kosten van de klimaatprojecten van de gemeente.

De komende vier jaar gaat Eemsmond 21 projecten uitvoeren. Zo wordt er een onderzoek opgezet naar het energieverbruik van scholen. Daarnaast gaat Eemsmond kijken of de openbare verlichting energiezuiniger kan, onder meer door led-verlichting te plaatsen bij het gemeentebedrijf en het dimmen van straatverlichting. Ook wordt onderzocht of auto’s van de gemeente op biobrandstoffen kunnen rijden.
Provincie:
Tag(s):