woensdag, 27. mei 2009 - 10:47

Een op de tien werkenden werkt thuis

Den Haag

In 2008 gebruikte 2,5 procent van de werkenden in Nederland de eigen woning structureel als werkplek. Dit maakt het CBS vandaag bekend.

Vaak gaat het om gastouders, computerprogrammeurs of journalisten. Nog eens bijna 8 procent, zoals vertegenwoordigers en consultants, gebruikte de eigen woning als uitvalsbasis.

Bijna 765 duizend thuis- of vanuit-huiswerkers
In 2008 bestond de werkzame beroepsbevolking uit ruim 7,4 miljoen personen. Ruim 10 procent werkte thuis of vanuit de eigen woning. Dat komt neer op bijna 765 duizend werkenden. Bijna 185 duizend mensen werkten structureel thuis. Nog eens 580 duizend personen gebruikten de eigen woning als uitvalsbasis voor hun werk.

Thuiswerker heeft weinig voorzieningen nodig
De meeste personen die thuis werken, waren kinderverzorgende zoals bijvoorbeeld een gastouder. Daarna volgden de computerprogrammeurs en de grafische ontwerpers.

Ook kwamen schoonheidsspecialisten, journalisten en vertalers veelvuldig voor. Deze beroepen hebben met elkaar gemeen dat er weinig voorzieningen voor nodig zijn waardoor ze relatief eenvoudig thuis uit te oefenen zijn.

Vanuit-huiswerker vaak vertegenwoordiger
Onder de mensen die vanuit huis werken, komt het beroep van vertegenwoordiger het meest voor. Zij bereiden zich thuis vaak voor op afspraken.

Andere beroepen waarbij het eigen huis als uitvalsbasis wordt gebruikt zijn consultants en de groothandelaren. Maar ook projectadviseurs en aannemers reizen vaak vanuit hun huis naar verschillende werkplekken.
Categorie:
Tag(s):