maandag, 5. oktober 2009 - 11:51

Eén op de vijf bejaarden wordt gepest

Een op de vijf bewoners van een verzorgingstehuis wordt wel eens gepest door medebewoners. Het gaat veelal om roddelen of negeren maar ook om systematische persoonlijke uitsluiting bij activiteiten of gezamenlijke maaltijden. Vooral nieuwkomers blijken last te hebben van pesterijen. Dit maakt Trouw vandaag bekend.

Dit blijkt uit een onderzoek van Hester Trompetter, student gedragswetenschappen aan de Radboud Universiteit. Ze interviewde 121 bewoners van tehuizen in Gelderland en Noord-Brabant. Ook verplegend personeel werd bij het onderzoek betrokken.

Hoewel het een klein onderzoek is, stelt Trompetter dat de trend duidelijk waarneembaar is. ''Als ik meer mensen had gesproken, had dat hooguit één of twee procent gescheeld'', stelt ze.

Volgens onderzoeksbegeleider Ron Scholte tonen de resultaten aan dat er meer onderzoek moet worden gedaan naar pestgedrag onder ouderen.

Hij vermoedt dat het pestprobleem groter is dan uit het onderzoek blijkt. Deelnemers werden geselecteerd op basis van vrijwilligheid en hun communicatieve vaardigheden. Ouderen die veel last hebben van pesten, worden daardoor mogelijk minder gehoord.

De gemiddelde leeftijd van de ondervraagde bejaarden is 86 jaar. Driekwart van hen is vrouw. ''Nieuwkomers in een verzorgingstehuis merken doorgaans snel dat ze een nieuwe sociale wereld betreden met eigen omgangsvormen en regels'', stelt de gedragswetenschapper.
Provincie:
Tag(s):