donderdag, 24. september 2009 - 9:05

Een op vijf werkgevers: doorwerken tot 65 belangrijk

Den Haag

Meer dan een vijfde (22 procent) van de werkgevers geeft aan het voor de personele bezetting belangrijk te vinden dat werknemers tot hun 65ste jaar doorwerken.

Doorwerken na het 65ste levensjaar wordt door 8 procent van de werkgevers belangrijk gevonden. Dit blijkt uit de resultaten van de eerste Werkgevers Enqu(ee)te Arbeid (WEA) die eind 2008 - begin 2009 werd uitgevoerd door TNO in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Verhoging van de arbeidsparticipatie staat hoog op de lijst van prioriteiten van de overheid, werkgevers en vakbonden. Zoveel mogelijk mensen aan het werk, uitbreiden van parttime banen en het doorwerken tot en na het 65ste levensjaar zijn belangrijke punten, hoewel sociale partners en overheid verschillen van mening of en zo ja hoe dat vorm moet krijgen.
Categorie:
Tag(s):