woensdag, 11. februari 2009 - 11:13

Een 'Smiley' voor kinderafdeling MCL

Leeuwarden

De kinderafdeling van het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) heeft het kwaliteitskeurmerk 'Smiley' van de Stichting Kind en Ziekenhuis ontvangen. Daarmee hoort de kinderafdeling van het MCL tot de groep van 52 Nederlandse ziekenhuizen die de 'Smiley' als keurmerk mogen voeren. Het MCL is het enige ziekenhuis in Friesland dat over een Smiley beschikt.

De stichting Kind en Ziekenhuis kent ‘Smileys’ toe aan ziekenhuizen die zich positief onderscheiden door hun voorzieningen voor kind en ouders. De ‘Smiley’ is een kwaliteitskeurmerk. Het geeft aan, dat de zorg op de afdeling waarvoor de ‘Smiley’ is toegekend, voldoet aan alle criteria die de stichting Kind en Ziekenhuis daaraan stelt.

Het toekennen van de ‘Smiley’ aan de kinderafdeling van het MCL geeft aan dat de kinderafdeling voldoet aan alle volgende criteria:

• Ouders kunnen de hele dag bij het kind blijven.

• Ouders kunnen bij het kind overnachten bij een opname op een meerpersoonskamer.

• Ouders kunnen bij het kind overnachten bij een opname op een eenpersoonskamer of in een isolatiebox.

• Ouders kunnen aanwezig zijn bij het inleiden van de narcose bij een geplande operatie.

• Ouders kunnen aanwezig zijn bij het inleiden van de narcose bij een spoedoperatie.

• Ouders kunnen aanwezig zijn bij het ontwaken uit de narcose.

• Ouders en kind worden vóór de opnamedag gezien door een anesthesioloog.

• Ouders ontvangen schriftelijke informatie over de rechten van minderjarigen in de gezondheidszorg conform de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
Provincie:
Tag(s):