woensdag, 21. oktober 2009 - 15:22

Eerste dwangsom voor verkeerd vervoer van vee

Den Haag

Vrijdag 16 oktober 2009 heeft de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) voor de eerste keer een dwangsom ingevorderd. ‘Dit gebeurde bij een vervoerder in de provincie Gelderland’, meldt de VWA woensdag.

Deze vervoerder heeft sinds de inwerkingtreding van de Transportverordening verschillende overtredingen van dierenwelzijn begaan. De vervoerder moet nu € 5.000,- betalen.

In april 2009 kreeg de vervoerder de last onder dwangsom opgelegd om de overtredingen van dierenwelzijn niet opnieuw te maken. In augustus en september ging deze vervoerder weer in de fout. Onder andere met het vervoeren van runderen in een te kleine ruimte waardoor hun ruggen beschadigden.

Bij elke volgende gelijksoortige dierenwelzijnsovertreding moet de vervoerder opnieuw een dwangsom van € 5.000,- betalen. De VWA kan een last met een hogere dwangsom opleggen wanneer de vervoerder nog meer overtredingen begaat. Ook heeft de VWA de bevoegdheid de vergunning van de vervoerder te schorsen of in te trekken. Deze maatregelen betekenen dat de vervoerder een tijd lang geen dieren mag vervoeren.

De VWA heeft vanaf 1 januari 2009 de mogelijkheid om met een last onder dwangsom te handhaven op overtredingen van de Transportverordening. De Transportverordening (verordening (EG) nr. 1/2005) ziet op de bescherming van dieren tijdens vervoer.

De VWA kan aan onder andere een vervoerder van dieren die herhaaldelijk overtredingen begaat, de last opleggen deze overtredingen niet te herhalen. Deze last wordt ondersteund door een financiële druk die nieuwe overtredingen moet voorkomen. Bij een volgende overtreding nadat de last is opgelegd moet een dwangsom worden betaald.
Provincie:
Tag(s):