maandag, 16. februari 2009 - 19:32

Eerste GPS-zitting in Maastricht

Maastricht

In Maastricht is maandag voor de eerste keer gebruik gemaakt van GPS tijdens een zitting. Er werden meteen 22 GPS-zaken behandeld in het arrondissementsparket van Maastricht.

GPS staat voor Geïntegreerd Processysteem Strafrecht. Dit is een digitaal systeem ter ondersteuning van de administratie en de behandeling van strafrechtzaken in de eerste lijn door het Openbaar Ministerie. In eerste instantie richt de invoering van GPS zich op de verwerking van de zogeheten standaardzaken: strafzaken waarbij geen individuele intake heeft plaatsgevonden en waarbij het opsporingsonderzoek is afgerond.

Na uitgebreide tests met GPS heeft het College van procureurs-generaal besloten over te gaan tot de landelijke invoering van het systeem. Deze invoering verloopt gefaseerd, zowel qua parketten als qua zaakstromen. Maastricht ligt in deze invoering voorop en behoort bij de kopgroep van Parketten die gebruik van het systeem.
Provincie:
Tag(s):