woensdag, 7. januari 2009 - 21:45

Eerste Haagse oversteekplaats met slimme knipperlichten

Den Haag

Bij de kruising van de Wassenaarseweg met de Floris Grijpstraat is dinsdag de eerste Haagse oversteekplaats met slimme knipperlichten in gebruik genomen. Hierdoor kunnen voetgangers de Wassenaarseweg op een veiliger manier oversteken.

De knipperlichten werken met een radar die voetgangers bij de oversteekplaats opmerkt en dan gaan knipperen. Automobilisten zien zo al van een afstand dat er voetgangers oversteken waardoor ze hun snelheid hierop kunnen aanpassen.

Het is voor het eerst in Den Haag dat zo’n installatie in gebruik wordt genomen. Het plan met de slimme verkeerslichten is het resultaat van samenwerking tussen de ANWB, de gemeente Den Haag en verkeersouders van scholen in Benoordenhout.
De 125-jarige ANWB had het in het kader van de jubileumactie ‘Kind Verkeersveilig’ opgenomen op de lijst van dertien onveilige oversteekplekken in Nederland waarbij de Wassenaarseweg door kinderen aangemerkt werd als de onveiligste plek van Zuid-Holland. Daarnaast had de gemeente het opgenomen in de ‘Veilig naar Schoolmonitor’.

Behalve de knipperlichten is bij de oversteekplaats aan de Wassenaarseweg ook het middeneiland breder gemaakt, zodat voetgangerser ook met een kinderwagen of een fiets in de hand veilig kunnen wachten. Bovendien is het fietspad rechtgetrokken waardoor het uitzicht is verbeterd.
Ouders en kinderen van de scholen in Benoordenhout vonden de oversteekplaats onveilig en vroegen de gemeente om verkeerslichten.
Uit onderzoek bleek echter dat verkeerslichten het niet veiliger zouden maken. Het voornaamste probleem daarbij is dat het tot een zodanige lange wachttijd leidt dat veel mensen geneigd zijn door het rode licht te lopen. Wel werd voorgesteld om het middeneiland breder te maken en het fietspad aan te passen waardoor het uitzicht beter zou worden. Na verder overleg en onderzoek is vervolgens gekozen voor de slimme knipperlichten in combinatie met verbreding van het middeneiland en de aanpassing van het fietspad.
Provincie:
Tag(s):